10% önerővel vissza nem térítendő támogatás illetve kölcsön megújuló energia használatával magvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására

2017.08.18

10% önerővel vissza nem térítendő támogatás illetve kölcsön megújuló energia használatával magvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Megújuló energia használatával magvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására nyílik lehetőség a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

A felhívás célja: A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és
energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló
beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre
szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a
felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez
kötődő terheinek enyhítését.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos
rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett
jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó
projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek
együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

Pályázók köre: Mikro-, kis-, és középvállalkozások

Támogatás mértéke: A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50
millió Ft. Az igényelhető kölcsön összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft. A vissza nem térítendő
támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet. Kamat: 2% / év

A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges
türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő. A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát
követően meg kell kezdeni.

Támogatható tevékenységek köre:

Projekt-előkészítési tevékenységek: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 1. Napkollektoros rendszer telepítése
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
  villamosenergia-termelés céljából
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre
  és/vagy fűtésrásegítésre

  Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: max. 12 hónap.

Tájékoztató letöltése PDF formátumban.