A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

2018.08.30

Ismét a KKV-k pályázhatnak eszközbeszerzésre!

A várakozásoknak megfelelően megjelent a felhívás a GINOP 2.1.8-17 kódszámú „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázatra, melyben a KKV-k számára ismételten lehetőség nyílik eszközbeszerzés támogatására. A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A pályázat benyújtására 2018. szeptember 27-ig lesz lehetőség, de forráskimerülés esetén a pályázat felfüggeszthető!

A támogatás összege: 5m - 30m Ft

Támogatási intenzitás: 50%

Lehetőség van előleg igénylésre az elnyert támogatás 75%-ig

Kedvezményezetti kör: mikro- kis és középvállalkozások, amelyek

• Rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
• Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

A pályázat nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a GINOP-2. prioritásban (kutatás-fejlesztési pályázatok) egyéb benyújtott projekttel rendelkező vállalkozás kapcsolt vagy partner vállalkozása támogatási kérelmet nyújtson be jelen felhívásban!

Támogatható tevékenységek:
• Eszközbeszerés
• Szoftverek, gyártási licenc, know-how beszerzések (max. 40%)

Adott támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges.

Egy típusú költségtételhez darabszám korlátozás nem kapcsolódik!

A pályázat Budapest és Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel nyújtható be.

Kötelező vállalás: A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt megvalósítására 6 hónap áll rendelkezésre!

Tájékoztató letöltése PDF formátumban.