Foglalkoztatásbővítés ösztönzése GINOP-5.3.12-19

2020.01.15

2020-ban sem maradnak Európai Uniós források nélkül a pályázni vágyó vállalkozások, azonban feltehetően ez lesz a jelenlegi EU-s ciklus utolsó ilyen jellegű pályázati felhívása.

Megjelent a GINOP-5.3.12-19 - Foglalkoztatásbővítés ösztönzése című pályázat tervezete, mely a munkaerőtartalékokkal rendelkező térségekben hivatott elősegíteni a foglalkoztatottak számának növekedését. A program ennek tekintetben azokban a régiókban érhető el, ahol a foglalkoztatottsági ráta az országos átlagtól elmaradt a 2017-es évben. A pályázat keretében így kizárólag Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiókban igényelhető vissza nem térítendő támogatás

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. és 2020. április 15. között lehetséges. A támogatás a bértámogatáson kívül másra nem igényelhető, továbbá egyéni vállalkozók ezen felhívás keretein belül nem indulhatnak.

Támogatás összege
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft maximum 90 millió Ft.
 • Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 22,5 millió forint.
A támogatás maximális mértéke
 • Mikro-, kisvállalkozás esetén: 70 %
 • Középvállalkozás esetén: 60 %
Támogatható tevékenységek

A jelen felhívás meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

 • új létesítmény létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagyegy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.
Támogatást igénylők köre

A felhívásra azon KKV-k pályázhatnak, amelyek rendelkeznek

 • legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel és 
 • átlagos statisztikai létszámuk legalább 1 fő
 • akiknek utolsó két lezárt, teljes üzleti éves beszámolója feltöltésre került

A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy

 • az adott régiók valamelyikében
 • működő vagy újonnan létrehozott telephelyen
 • legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie.
A foglalkoztatásbővítéssel kapcsolatos fontosabb elvárások
 • Minimum 3, maximum 15 munkavállaló foglalkoztatása támogatható a pályázat keretein belül.
 • A bővítés teljesíthető teljes-, és részmunkaidőben (min. 4 óra) is.
 • Minimum 3 éves időszakra szóló határozott vagy határozatlan szerződés megkötése szükséges.
 • A támogatott időszak 24 hónap a fennmaradó időszak munkabér költségét a pályázó saját forrásból finanszírozza.
 • A munkabérek havi minimuma:
  - szakképzetlen munkavállaló esetén a mindenkori minimálbér szerint,
  - szakképzett munkavállaló esetén a garantál bérminimum.
 • A támogatható maximum munkabér pedig a garantált bérminimum másfélszerese. E feletti jövedelem is meghatározható, de a különbözetet saját forrásból szükséges téríteni.

Amennyiben vállalkozása a fenti feltételeknek megfelel, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki a lehetőséget!

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!

A pályázati tervezet megtekintése.