Hamarosan megváltozik a fapor határértéke

2019.04.17

Fel kell készülni a faporokkal kapcsolatban a munkahelyi határérték csökkenésére és az ennek betartásához szükséges beruházásokra és esetleges egyéb intézkedésekre.

A fapor határérték hamarosan 3 mg/m3, majd 2 mg/m3 lesz 5 mg/m3 helyett

A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló rendelet 2.§ a) ad) szerint a "bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó faporok" is rákkeltő anyagnak számítanak. A rendelet számos dolgot előír a munkaadónak minden rákkeltővel kapcsolatban, s a 11.§ 1) c)-ben a faporokra a speciális előírás:

"elegendő számú és alkalmas szociális helyiséget biztosítani, így a fekete-fehér rendszerű - a külön jogszabály szerinti ,,erősen szennyezett'' tisztasági fokozatnak megfelelő - öltöző-mosdó-zuhanyzót, WC-t, tartózkodót az épületen belül, illetve szabadtéri telepítésű üzemben telephelyen belül; kizárólag kezeletlen fapor-expozícióval járó munkavégzés esetén a fekete-fehér rendszerű öltöző helyett az utcai ruházat védelmét biztosító (pl. műanyag, a pormentességet biztosító) ruhavédő is alkalmazható,"

A megengedett határértéket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról tartalmazza. Az 1. melléklet 1.2.1. pontja a szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben. Ebben a 6. tétel a "Fapor", melyre a belélegezhetőre 5 mg/m3 a határérték.

2017. december 12-én jelent meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2398 irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg). Ez az irányelv 2018. január 16-tól hatályos és a tagállamoknak 2020. január 17-ig írja elő, hogy nemzeti jogalkotásukban ennek megfelelően módosítsák az előírásokat. Az irányelv módosítja a korábbi irányelv III. mellékletét:

 fapor-hatarertekvaltozas_Fagépszer Plusz Kft..png

A hatályos irányelv szerinti határérték tehát 2 mg/m3, ami alól felmentés, hogy átmeneti intézkedésként 2023. január 17-ig 3 mg/m3 a megengedett határérték.

A módosító irányelv bevezető szövegében szerepel még a következő leírás, amire konkrét módosító szöveg azonban nincs ebben az irányelvben.

"(13) A vinil-klorid monomerre és a keményfaporokra vonatkozó, a 2004/37/EK irányelv III. mellékletében foglalt határértékeket a frissebb tudományos és műszaki adatok fényében felül kell vizsgálni. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség által javasoltak szerint a keményfaporok és a puhafaporok közötti különbségtételt az említett mellékletben foglalt határértékek tekintetében tovább kell vizsgálni.

(14) Nagyon gyakori az egynél több fafajtának való kitettség, ami nehezíti a különböző fafajtáknak való kitettség vizsgálatát. A keményfaporoknak és puhafaporoknak való kitettség általános a munkavállalók körében az Unióban, és az légzési problémákat és légzőszervi betegségeket okozhat, legsúlyosabb egészségügyi következménye pedig az orr és orrmelléküreg rosszindulatú daganatos megbetegedésének kockázata. Ezért elő kell írni, hogy keményfaporok és más faporok keveréke esetén a keményfaporok mellékletben foglalt határértékét kell alkalmazni az adott keverékben lévő valamennyi fapor tekintetében."

Az érintett vállalkozásoknak érdemes lesz mielőbb áttekinteni, hogy milyen intézkedésre, beruházásra lesz szükségük ahhoz, hogy az itthon is hamarosan érvényes szigorúbb határértéket betarthassák.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a megfelelő háttérintézménnyel karöltve készül a hazai jogszabályok azon módosítására, hogy megfeleljenek a fenti irányelvnek.

Forrás

Bár a magyar államnak van még kevesebb mint 1 éve (2020. január 17), hogy a 2018. január 16 óta hatályos irányelvet a hazai jogalkotásnak megfelelően módosítsák, Ön se hagyja utolsó pillanatra a szükséges intézkedéseket, például a megfelelő fapor elszívó berendezésbe való beruházást. 

A több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező NESTRO Lufttechnik GmbH magyarországi képviselete, a pécsi Nestro Hungária Kft. már 20 éve kínálja az aktuális csúcstechnológiának megfelelő ipari elszívó berendezéseket, melyeknek nemcsak gyártásával, hanem telepítésével is foglalkozik a Nestro cégcsoport.

Az elszívó berendezések építésében szerzett több évtizedes tapasztalattal, illetve a nemzeti és nemzetközi szakmai szervezetekkel való együttműködéssel a Nestro Hungária Kft. képes testreszabott, optimális megoldásokat kínálni az ipari por elszívás és-szűrés terén. Légtechnika megoldások széles skáláját kínáljuk az alábbiak szerint:

Nestro Hungária Kft Pécs keleti ipari parki telephely, Házgyár utca

Igény esetén keresse fel a Nestro Hungária Kft. irodáját telefonon vagy e-mailben, ahol szakértő munkatársak segítenek, ha az Ön problémájára is a Nestro elszívás technikája jelentheti a megoldást! A honlapon kívül a közösségi média népszerű platformjain is jelen vagyunk: a Facebook, Instagram, LinkedIn oldalakon, ahol további részletek kerülnek megosztásra a termékekkel, újdonságokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Nestro Hungária Kft. referenciák megtekintése