KKV START INNOVÁCIÓ

2020.05.12

2020-1.1.1-KKV START - Pályázat olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzésére piacorientált innovációs projektjeik támogatásával, amelyek egyéb forrás (NKFI, GINOP, VEKOP) terhére nem részesültek támogatásban.

A „KKV START INNOVÁCIÓ” elnevezésű, 2020-1.1.1-KKV START kódszámú pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 6 milliárd Ft, a támogatott kérelmek várható száma: 350-450 db.

Támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek új, meghosszabbított benyújtási határideje: 2020. szeptember 28.

Pályázat célja

Olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése, amelyek egyéb forrás (NKFI, GINOP, VEKOP) terhére nem részesültek támogatásban.

Támogatás összege

A támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 60%-a.

Támogatható tevékenységek
 • Önállóan támogatható tevékenységek:
  • Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
  • Adaptív innovációs tevékenység
  • Fejlesztési tevékenység
  • Elszámolható költségek:
   • személyi jellegű ráfordítás
   • anyagköltség
   • külső szolgáltatás
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Eszközbeszerzés
  • Immateriális javak beszerzése
  • Projekt koordinációs tevékenység
A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Pályázók köre

Jogi személyiségű mikro- és kisvállalkozások, amelyek

 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő,
 • 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti saját tőkéje nem negatív,
 • NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP Felhívásban megnevezett forrásainak terhére támogatásban még nem részesültek,
 • 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek.

Amennyiben vállalkozása megfelel a fenti feltételeknek, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki alehetőséget!

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Nestro Hungária Kft. pécsi telephelye