Pályázati lehetőség

2024.06.07

Elindult a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post harvest fejlesztések támogatása című pályázat.

Elindult a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post harvest fejlesztések támogatása című, KAP-RD01a-RD01c-1-24 kódú pályázat. A pályázat támogatást biztosít a kertészeti ágazat fejlesztésére és korszerűsítésére. A támogatást új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényházak, új hűtőkamrák létesítésére, hűtőkonténerek beszerzésére, fűtési, hűtési és használati meleg vízrendszerek korszerűsítésére, valamint megújuló energia hasznosítására igényelhető. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft, a támogatott kérelmek várható száma: 350 db. Ebből a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatása: 30 milliárd Ft. A kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások támogatása pedig 20 milliárd Ft.

Támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2024. július 24. napjától 2025. március 10. napjáig lesz lehetőség (első értékelési szakasz: július 24-augusztus 06. között).

Támogatás összege, mértéke
 • Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5 milliárd Ft.
 • Az alaptámogatás az elszámolható költség 50%-a.
Támogatási intenzitás

A támogatás maximális intenzitása nem haladhatja meg a 65%-ot.

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Projektmenedzsment költségek vonatkozásában a támogatás az elszámolható költségek 50%-a.
Támogatható tevékenységek

Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

 • napkollektorok alkalmazása,
 • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
 • geotermikus energia használata,
 • biogáz termelés,
 • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
 • szélenergia felhasználása.
Kötelezően megvalósítandó:
 • Amennyiben a kedvezményezett ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódóan 10%-kal megemelt támogatási intenzitásban részesült, úgy a kedvezményezett köteles a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemméret vonatkozásában a min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú üzemméretét fenntartani.
 • z energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás, illetve meglévő termálkút felújítására vonatkozó művelet esetén a legalább 5%-os energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet. Amennyiben az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át
Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam

Megvalósítási időszak: 36 hónap
Fenntartási időszak: 5 év

Támogatási előleg

Előleg igénylése: támogatás max. 25%-a, de legfeljebb 500 millió Ft

A részletes tájékoztatót itt tudja megtekinteni.

Amennyiben vállalkozása a fenti feltételeknek megfelel, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki a lehetőséget!

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!