Pályázati lehetőség

2024.04.30

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

Megjelent a GINOP Plusz-1.4.3-24 "KKV Technológia Plusz Hitelprogram" elnevezésű pályázat kiírása. A Hitelprogram célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 155,54 milliárd Ft.

Támogatási kérelmek benyújtása

A pályázat benyújtása 2024. 04. 30-tól 2024. 12. 30-ig lehetséges.

Támogatás összege, mértéke
 • Támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.
 • Támogatás formája: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön.
 • A saját forrás minimálisan az elszámolható költségének 10%-25%.
Támogatható tevékenységek
 • Technológiai fejlesztést eredményező, új tárgyi eszközök beszerzése
 • Elektromos járműbeszerzés
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák beszerzése
 • Immateriális javak beszerzése
Támogatást igénylők köre
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak, és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
 • Megvalósítási helyszínük Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, vagy ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zóna települése
Legfontosabb feltételek
 • Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.
 •  A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

A pályázat részletes leírásáról itt tájékozódhat.

Amennyiben vállalkozása a fenti feltételeknek megfelel, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki a lehetőséget!

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!