Pályázati lehetőség eszközbeszerzéshez!

2020.11.17

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása. - GINOP-1.2.9-20

Néhány hete jelent meg a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) Felhívás tervezete, melynek célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft, a támogatott kérelmek várható száma: 800 db.

Támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. és 2021. február 18. között van lehetőség.

A pályázat célja

A leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése az ott működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének fejlesztésével, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítésével.

A támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke

Támogatható tevékenységek

 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás
  • Információs technológia-fejlesztés
  • Képzés
  • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek
  • Bérköltség-támogatás igénybevétele
  • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
  • Projekt előkészítés
  • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele

Támogatást igénylők köre

 • Mikro- és kisvállalkozások
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Amennyiben vállalkozása a fenti feltételeknek megfelel, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki a lehetőséget!

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Nestro pécsi telephely