Pályázati lehetőség feldolgozó üzemek fejlesztésére

2024.04.11

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésére, borászati üzemek fejlesztésére, takarmány előállító üzemek fejlesztésére.

Elindult a „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatásacímű, KAP-RD04a-RD04b-2-24 kódszámú felhívás. A pályázat támogatást biztosít az élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésére, a borászati üzemek fejlesztésére, takarmány előállító üzemek fejlesztésére. A támogatás új eszközök beszerzésére, technológiai rendszerek kialakítására, új és meglévő épületek kialakítására és bővítésére, a víz és szennyvízkezelési fejlesztésekre, az energiafelhasználást csökkentő technológiák alkalmazására, megújuló energiaforrások hasznosítására igényelhető. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft, a támogatott kérelmek várható száma: 800-1000 db. Ebből a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 45 milliárd Ft. A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása pedig 5 milliárd Ft.

Támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2024. június 25. napjától 2025. február 03. napjáig lesz lehetőség (első értékelési szakasz: június 25-július 08. között).

Támogatás összege, mértéke

 • Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 200 millió Ft.
  •  Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatások alaptámogatása: az összes elszámolható költség 50%-a.
  • Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása („Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek") esetén: az összes elszámolható költség 50%-a.
  • Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása („Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása") esetén: az összes elszámolható költség 70%-a.

A regionális beruházási támogatási intenzitás

 • Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – Baranya vármegye kivételével –, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével – és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%
 • Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%
 • Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében 60%.

Kisvállalkozások beruházásai esetén: 20 százalékponttal, középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Támogatható tevékenységek

Az Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági őstermelők, az őstermelők családi gazdasága, a szövetkezet, a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a szociális szövetkezet és a vadásztársaság is vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy, amelyek:

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Kötelező vállalások

 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén el kell érni a kedvezményezettnek az előírt legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulást.
 •  Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet. Amennyiben az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.

A pályázat részletes leírásáról itt tájékozódhat.

Amennyiben vállalkozása a fenti feltételeknek megfelel, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki a lehetőséget!

Tekintse meg a kazánokkal kapcsolatos referenciáinkat:

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!