Pályázati lehetőség mezőgazdasági termelők számára - VP2-4.1.7-21

2021.04.19

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatására - VP2-4.1.7-21

Elindult a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása" című, VP2-4.1.7-21 kódszámú felhívás. A pályázat támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez, de kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására is. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft, a támogatott kérelmek várható száma: 100-150 db.

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 26. napjáig lesz lehetőség (első értékelési szakasz: augusztus 2-15. között).

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft és maximum 1 milliárd Ft között lehet.

A támogatás intenzitása

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. (Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, 10 + 10 többlet százalékpontra jogosult a konzorcium által végrehajtott projekt.)
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatható tevékenységek (Bővebben: a Pályázati tájékoztatóban)

 • Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:
  -    Anyagmozgató gépek
  - Porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása
  -  A tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló technológia, ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák) beszerzése, létesítése vagy felújítása
  -    Légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje szendvicspanelre
  -    Silók kupolaszigetelése, mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása
  -  Terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok telepítése
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:
  -  Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
  -    Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 •  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  -  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Kötelező vállalások

 • A kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, valamint a projektnyilvánosság során esélytudatosságot kifejezni.
 • A fenntartási időszak alatt kötelező a bázislétszám fenntartása.

Amennyiben vállalkozása a fenti feltételeknek megfelel, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki a lehetőséget!

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Nestro Hungária Kft. telephely