Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása

2020.06.29

GINOP-2.1.9-20 - Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása - KKV-k kísérleti fejlesztési tevékenységeinek támogatására.

Megjelent a GINOP-2.1.9-20 kódszámú „Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása” című pályázat a KKV-k kísérleti fejlesztési tevékenységeinek támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,36 milliárd Ft, a támogatott kérelmek várható száma: 200-300 db.

Támogatási kérelmek benyújtása

A pályázat benyújtása előreláthatólag 2020. július 1. és 2020. augusztus 31. között lehetséges.

A pályázat célja

Elsődleges célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára. További cél az S3 ágazati prioritásokhoz, valamint az intelligens technológiákhoz kapcsolódó projektek támogatása.

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke
  • Középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 35%-a
  • Mikro- és kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 45%-a
Támogatható tevékenységek

Kísérleti fejlesztés, így különösen új termék vagy szolgáltatás bevezetésére, meglévő termékek továbbfejlesztésére, illetőleg az ehhez szükséges gyártósor kialakítására, prototípus és kísérleti modell kidolgozására, a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelésére.

Támogatást igénylők köre
  • Mikro-, kis- és középvállalkozások
  • Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Amennyiben vállalkozása a fenti feltételeknek megfelel, és korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánja gépparkját a Nestro Hungária Kft. megbízásával, használja ki a lehetőséget!

Cégünk segít a pályázat menedzselésében, illetve igény esetén akár a komplett pályázat megírását is vállalni tudjuk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Nestro telephely