Nagyobb kiterjedésű, illetve változó méretű munkadarabok esetén ideális megoldás.

A NESTRO padlóelszívó a következő lényeges építőelemekből áll:
  • A padlóaknába elhelyezett speciális légcsatornák (az akna kialakítása az építtető feladata a NESTRO instrukciói szerint)
  • A szűrőszőnyeg és a járórács a padlószinttel egy vonalba
  • Az elszívó ventilátor
  • Vezérlés a NUA padlóelszívó és annak periférikus elemei számára

Az elszívó légcsatornák az aknában vannak elhelyezve, amik állítható rácsokkal vannak ellátva egy, a teljes felületen közelítően egyenletes légelosztás megvalósítása érdekében. Ezek a fekvő légcsatornák a gyűjtő csatornába torkollanak, ami az elszívóventilátor szívó oldalához csatlakozik. Az aknafedés több rétegből áll. Az I-tartók, amik az aknában egyenletes távolságokban vannak elrendezve, képezik a filterszőnyeg és a járórácsok tartószerkezetét. Az I-tartók alsó szárán drótrostélyok vannak elhelyezve, amiken a filterszőnyegek nyugszanak. Az I-tartók felső szárain helyezkednek el a járórácsok. A filterszőnyegek kiemelése előtt a rostélyok eltávolítandóak. Az elszívó ventilátorhoz külön használati útmutató tartozik. Az elszívott levegő a légcsatorna rendszeren keresztül a szabadba lesz vezetve. Lehetőség van levegő betápláló rendszer kivitelezésére.

Nestro Hungároa Kft_padlóelszívásj.jpg

A működés rövid ismertetése:

A szórt ragasztóanyag illetve festékköd a ventilátor segítségével a járórácson és a szűrőszőnyegen keresztül áramlik.

Ezek az anyagok egy jelentős levegőhányaddal keverednek. A légáramban található anyagrészecskék a szűrőszőnyeg üvegszál fonalai által adszorbeálódnak.

A szűrőszőnyeg lakktároló képessége 4 kg/m2, és a festékköddel szembeni leválasztási hányados 92-97%.

Az előleválasztók és a szűrőszőnyeg is felfelé kiemelhető tisztítás céljára. A szűrőszőnyeg élettartamának ideje legfőképp a lakk- illetve overspray mennyiségtől függ, amely a berendezés felett lesz elhasználva.

A megszűrt távozó levegő a deflektorfedéllel ellátott csőrendszeren keresztül a szabadba kerül. A deflektorfedél vízlevezetővel van ellátva. 

 padlóelsz2.jpg

Aknaméter mm / Elszívófelület m2

l / b 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 5.600
3.000 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8
3.500 5,6 8,4 11,2 14 16,8 19,6
4.000 6,4 9,6 12,8 16 19,2 22,4
4.500 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2
5.000 8 12 16 20 24 28

Légmennyiség x 1000 m3/h

l / b 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 5.600
3.000 7 7 7 8,5 11 11
3.500 7 7 8,5 11 11 14
4.000 7 7 8,5 11 14 17
4.500 7 8,5 11 14 17 23
5.000 7 8,5 11 14 17 23

Fűggőleges légáramlás [m/s]

l / b 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 5.600
3.000 0,40 0,27 0,20 0,20 0,22 0,19
3.500 0,35 0,23 0,21 0,22 0,19 0,20
4.000 0,30 0,20 0,18 0,20 0,20 0,21
4.500 0,27 0,21 0,22 0,22 0,22 0,25
5.000 0,24 0,20 0,20 0,19 0,20 0,23